2010/01/07

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa piedāvā jaunu profesionālā maģistra studiju programmu

LU Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa piedāvā unikālu iespēju vienlaicīgi iegūt maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Dokumentu sistēmu vadītājs” ar atbilstošu sertifikātu.

Studiju programma ir paredzēta visiem, kuri strādā ar dokumentiem – ne tikai lietvedības un arhīvu darbiniekiem, bet arī jebkuram, kurš saistīts ar informācijas pārvaldību, tai skaitā informācijas tehnoloģiju speciālistiem.

Pieteikšanās studijām līdz 18.janvārim!

Vairāk par jauno programmu lasi LU Sociālo zinātņu fakultātes mājas lapā un Universitātes avīzē!

2009/10/14

Un vai tu zināji?

Daži cipari, kas raksturo pasauli, kurā dzīvojam šodien!

2009/09/22

Trešais tēva dēls IFLA's konferencē Milānā

Gandrīz mēnesis jau pagājis kopš lielā notikuma - Trešā tēva dēla iznāciena Milānā! Jā, arī es biju Itālijā un piedalījos 75.IFLA'a konferencē "Bibliotēkas veido nākotni: kultūras mantojuma veidošana" (World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly „Libraries create futures: Building on Cultural Heritage”; info angliski: http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/). Un jāsaka, ka ar panākumiem, jo iespēja stāstīt par Latvijas bibliotēkām un Trešo tēva dēlu man tika dota gan galvenajā konferencē, kas notika Milānā, gan priekškonferencē, kas notika Florencē.
Kopā Itālijā pavadīju gandrīz divas nedēļas, kuru laikā:

Piedalījos priekškonferencē Florencē par bibliotēku un informācijas pakalpojumu darbības izvērtēšanu „Bibliotēkas plus: pievienojot vērtību kultūras kopienai (8th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services „Libraries Plus: Adding Value in the Cultural Community”). Mana prezenācija šajā konferencē (angļu valodā):


Kopā ar Pilar Pacheco (Čīle), Monica Grecu (Rumānija) un Greta Southard (ASV) runāju IFLA's galvenajā konferencē Milānā. Mūsu prezentācija:


Stāstīju par Trešo tēva dēlu un prezentēju ceļojošo izstādi "Pasaule klikšķa attālumā - tavā bibliotēkā" IFLA's posteru sesijā:


Mani personīgie iespaidi par konferenci visvairāk saistās ar IFLA's prezidentes Klaudijas Lukss uzrunu konferences atklāšanā, kur viņa vairākkārtīgi uzsvēra tieši mazo bibliotēku lielo lomu unikālu, inovatīvu un lietotājiem draudzīgu pakalpojumu sniegšanā.

2009/08/05

Stāstu stāstīšanas jeb Storytelling

Vakar seminārā "Vai pašvaldību publiskās bibliotēkas ir vērtība?" (vairāk par semināru skat. http://www.kis.gov.lv/lv/c1/n692/) izvērtās diskusija par stāstu stāstīšanu jeb, kā to sauc angliski, storytelling. Viens no pētījuma veicēju ieteikumiem bija, ka tieši stāstu stāstīšana varētu būt viens no potenciāli attīstāmajiem pakalpojumiem bibliotēkās. Beigās, kā norādīja dažas no klāt esošajām bibliotekārēm, Latvijas bibliotēkās viss jau notiek :)

Tad arī es nedaudz pameklēju un tiešām - stāstu stāstīšana jeb stāstu laiks bibliotēkās ir projekts, ko Latvijas bibliotēkās realizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, kura laikā paredzēts attīstīt Latvijas bibliotēku darbinieku prasmes stāstu stāstīšanā, kā arī organizēt stāstīšanas pasākumus bibliotēkās.
Neko par to nebiju dzirdējusi!! Un ja arī tu neko par to nezini, tad informācijai noderēs, manuprāt, ļoti izsmeļoša prezentācija, ko sagatavojusi Ruta Suseja no Rēzeknes Centrālās bibliotēkas.

Vai pašvaldību publiskā bibliotēkas ir vērtība?

Ir noslēdzies pētījums "Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar pakalpojumiem", ko pēc valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" pasūtījuma veica LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts.

Vakar seminārā / diskusijā tika izrādīti pētījuma rezultāti. SPPI sagatavotā prezentācija pieejama šeit:

2009/07/02

..visur is šeit..

Kāda ir bibliotēkas nākotne? Varbūt atbildi iespējams atrast šeit (video angļu valodā):

2009/07/01

Bibliotekāra 2.0 manifests

Zvērests, kas (varbūt ar nelielām modifikācijām atbilstoši laikam) būtu jādod katram bibliotekāram
© Laura Cohen, 2006Tiem, kam angļu valoda ir problēma, piedāvāju tulkojumu latviešu valodā:

Es atzīšu, ka informācijas kultūras universs mainās ātri un bibliotēkām uz šīm pārmaiņām jāreaģē pozitīvi, lai nodrošinātu resursus un pakalpojumus, kas vajadzīgi un ko vēlas lietotāji.

Es izglītošu sevi par manu lietotāju informācijas kultūru un to, ko iemācīšos, mēģināšu iestrādāt bibliotēkas pakalpojumos.

Es neieņemšu aizsardzības pozīcijas attiecībā uz manu bibliotēku, bet būšu reāla par tās situāciju un pieņemšu godīgus lēmumus par to, kas ir paveicams.

Es aktīvi piedalīšos savas bibliotēkas attīstībā.

Es atzīšu, ka bibliotēkas mainās lēnām un sadarbošos ar saviem kolēģiem, lai veicinātu mūsu atsaucību pārmaiņām.

Es būšu drosmīga un ieteikšu jaunus pakalpojumus un jaunus pakalpojumu sniegšanas veidus pat tad, ja daži no maniem kolēģiem būs noraidoši.

Es izbaudīšu uztraukumu un prieku par pozitīvajām pārmaiņām un nodošu šīs sajūtas saviem kolēģiem un bibliotēkas lietotājiem.

Es atteikšos no iepriekšējās prakses, ja pastāv labāks veids, kā darīt lietas; pat tad, ja šī prakse kādreiz šķitusi tik lieliska.

Es izmantošu eksperimentālu pieeju pārmaiņām un būšu gatava izdarīt kļūdas.

Es negaidīšu līdz kaut kas ir perfekts pirms to ieviest, un es pārveidošu to, balstoties uz atgriezenisko saiti no lietotājiem.

Es nebaidīšos no Google un līdzīgiem pakalpojumiem, bet drīzāk izmantošu šo pakalpojumu priekšrocības, lai sniegtu labumu lietotājiem lielisku tiem vajadzīgu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas laikā.

Es izvairīšos un nepieprasīšu lietotājiem skatīt lietas „ar bibliotekāra acīm”, bet drīzāk veidošu tādus pakalpojumus, kādus vēlas un sagaida lietotāji.

Lai praktizētu savu profesiju un sniegtu pakalpojumus, es būšu gatava doties tur, kur uzturas lietotāji – gan tiešsaistes, gan fiziskās vietās.

Es veidošu mājas lapas, kas ļauj lietotājiem līdzdarboties bibliotekāriem satura veidošanā, lai palielinātu viņu mācīšanās pieredzi un nodrošinātu palīdzību.

Es lobēšu katalogu, kas nodrošina personalizētas un interaktīvas iespējas, kādas lietotāji sagaida tiešsaistes informācijas vidē.

Es mudināšu savas bibliotēkas vadību blogot.

Caur savām darbībām es īstenošu svarīgu un atbilstošu profesionālo bibliotekāra lomu jebkādā informācijas kultūrā, kas attīstīsies.